Την Τετάρτη 18/12/2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των νέων Σχολικών επιτροπών του Δήμου Πωγωνίου. Ήταν κοινή συνάντηση της επιτροπής για την Πρωτοβάθμια και της επιτροπής για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση που έγινε μόνο δύο ημέρες πριν. Πέρα από την γνωριμία των μελών, μας ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής, ότι ήρθε η επιχορήγηση από το Υπουργείο, έγινε η κατανομή των χρημάτων και έπρεπε εμείς να την επικυρώσουμε για να γίνει η εκταμίευση πριν το τέλος του έτους.

Δεν μας δόθηκε καμία έγγραφη αιτιολόγηση της κατανομής, αλλά ούτε και προφορικά μας εξηγήθηκε με πιο σκεπτικό ακριβώς μοιράστηκαν τα ποσά. Δεν μας δόθηκε επίσης καμία καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων.

Επειδή η απόφαση είχε τη μορφή του τελεσίδικου, λόγω των ημερομηνιών, δώσαμε όλοι την έγκρισή μας.

Από τη μεριά μας θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά. Σε περίπτωση που η Δημοτική αρχή μας φέρει, πάλι, προ τετελεσμένου, δεν θα συμφωνήσουμε.

Οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης στις Σχολικές επιτροπές.