ΚΚΕΠρος την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Εργαζόμενοι μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προσέλαβε, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους και δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έως δύο έτη, 20 εργαζόμενους μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ, απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, στο οποίο εντάχθηκε στις 5-4-2018 μετά τη δημόσια πρόσκληση με αριθμό 11/2017 (αρ. πρωτ. 59951/30-8-2019) του ΟΑΕΔ.
Ένα έτος μετά και μάλιστα λίγες ημέρες πριν τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, εν μέσω εορτών και αδειών, με ελαχιστοποίηση της δυνατότητας εκδήλωσης όποιας αντίδρασης, οι εργαζόμενοι μαθαίνουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασχολούνται γιατί τελικά το Νοσοκομείο δεν εντάχθηκε ποτέ στο παραπάνω πρόγραμμα. (έγγραφο αρ. πρωτ. 5247/15-4-2019 του ΟΑΕΔ). Η δικαιολογία είναι ότι στην πραγματικότητα το νοσοκομείο όπως και κανένα άλλο νοσοκομείο δεν δικαιούνταν εκ του νόμου εξ αρχής να αιτηθεί και συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Φυσικά είναι απορίας άξιο γιατί ο ΟΑΕΔ έφτασε να κοινοποιήσει την εν λόγω απορριπτική απόφαση ένα έτος μετά αλλά και γιατί το Νοσοκομείο ενώ δεν ελάμβανε χρηματοδότηση επί ένα έτος δεν έκανε κάτι!
Αποτέλεσμα της παραπάνω απαράδεκτης κατάστασης για την οποία οι εργαζόμενοι δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση, παρά προφορικές φήμες που διέδιδαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ήταν να αναγκαστούν να περιδιαβούν διάφορα πολιτικά γραφεία που τους διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Οι ίδιοι είχαν προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και μάλιστα επιλέχτηκαν με κριτήρια μεταξύ περισσοτέρων και συνήψαν συμβάσεις. Εργάζονται μέχρι και σήμερα κανονικά σε ένα νοσοκομείο με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και ενώ ανέμεναν την παράταση των συμβάσεών τους, είναι να αναλωθεί η μοριοδότησή τους από την κάρτα ανεργίας τους λόγω της δωδεκάμηνης απασχόλησης και να μην μπορούν επομένως να συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή σε προκηρύξεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού. Μάλιστα τις ελλείψεις προσωπικού και την ανάγκη διατήρησης των θέσεων αυτών εργασίας αναγνώρισε και ο Διοικητής του Νοσοκομείο με το με αρ. πρωτ. 11189/18-4-2019 έγγραφο του προς τον Υπουργό Υγείας, με το οποίο εξέφρασε την πρόθεση και τη δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα μισθοδοσίας των εργαζομένων αυτών για άλλους 12 μήνες από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
Τέλος και λόγω της ηλικίας τους οι εργαζόμενοι αυτοί είναι οι λιγότερο «επιλέξιμοι» για να προληφθούν μέσω προγράμματος από κάποια επιχείρηση. Η εξέλιξη αυτή έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τη δυνατότητα κάλυψης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση για:
• Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και συνολικά των εργασιακών τους δικαιωμάτων με ανανέωση των συμβάσεων των παραπάνω εργαζόμενων έως τη δημιουργία των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
• Την άμεση ανακούφισή τους με την έκτακτη επιχορήγηση ποσού λόγω των εορτών.

Ο βουλευτής
Χρήστος Κατσώτης