Ο Νίκος Έξαρχος για τη Δ.Ε.Θ. και το Γλέντι Αλληλεγγύης