Χριστίνα Τουλκιαρίδου μέλος της Διοίκησης του ΕΚ Ιωαννίνων